background
Image

Kutsuva kirkko on kaikkien kirkko

Kutsuva kirkko on kaikkien kirkko, se ei erottele, aseta vaatimuksia tai sulje ketään ulkopuolelle. Jumalan rakkaus kuuluu kaikille. Kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen. Kutsuva kirkko muistuttaa, että ihminen pelastuu yksin armosta ja yksin Kristuksen tähden. Kastetun kristityn kutsumus on voimassa aina ja kaikkialla.

Seurakunta on jumalanpalvelusyhteisö. Jumalanpalveluksessa Jumala toimii muuttaen ihmistä, yhteisöä ja maailmaa. Kristuksesta julistaminen, Jumalan valtakunnasta todistaminen ja lähimmäisen palveleminen kuuluvat erottamattomasti yhteen. Kutsuva kirkko lähtee liikkeelle: elämään uskoa todeksi ja kilvoittelemaan lähimmäisten palvelemisessa.

Kutsuvassa kirkossa jokainen seurakuntalainen on tervetullut mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Seurakuntalaiset saavat käyttää osaamistaan ja lahjojaan yhteiseksi hyväksi. Organisoitujen vapaaehtoistehtävien lisäksi on tärkeää, että seurakuntalaiset voivat toteuttaa kristillisyyttään palvelemalla toisiaan omaehtoisessa toiminnassa. Kutsuva kirkko arvostaa luottamushenkilöitä ja panostaa avoimeen hallintokulttuuriin.

Kirkossa jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua tasa-arvoisesti yhteiseen toimintaan. Kutsuva kirkko tekee jatkuvasti työtä, jotta saavutettavuus ja esteettömyys kirkossa paranevat - liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteet on poistettava.

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän” Joh. 3:16

Image

Kuunteleva kirkko luottaa Pyhän Hengen kirkkoa uudistavaan voimaan


Kirkon tulee kuunnella erityisesti niitä, joiden ääni ei kuulu kauas. Kristus on erityisellä tavalla läsnä kaikkein vähäisimmissä veljissä ja sisarissa. Kuunteleva kirkko etsiytyy sinne, missä hätä on suurin ja asettuu heikoimpien puolelle. Kuunteleva kirkko kohtaa ihmisen myös sairaalan vuoteen äärellä, perheneuvonnan vastaanotolla, kehitysvammaisten palveluissa, maahanmuuttajaverkostoissa, oppilaitosten käytävillä ja vankiloissa.

Kuunteleva kirkko tunnistaa ihmisten erilaiset hengelliset tarpeet – mystiikan, hiljaisuuden tai kokemusten merkitystä väheksymättä. Tulevaisuuden kirkossa on analysoitava entistä tarkemmin, millaisia odotuksia jäsenillä on, mitä tilastot kertovat ja mihin toimintaympäristö meitä haastaa. Kuunteleva kirkko keskustelee avoimesti ja etsii yhteistä tietä.

Nyky-yhteiskunnassa korostuu verkostoitumisen ja yhteistyön välttämättömyys. Julkiset toimijat, yritykset, yhdistykset, neljännen sektorin kansalaisryhmät, naapurustot, perheet ja yksittäiset ihmiset – kaikki toimivat yhdessä. Kuunteleva kirkko ei käperry itseensä organisaatioiden joukossa. Kirkko kuuntelee herkällä korvalla, missä sitä tarvitaan ja pohtii, millaisissa verkostoissa sen omasta tehtävästään käsin kannattaa olla mukana.

Ennen kaikkea kirkon tulee kuunnella, mitä Jumala meille puhuu. Mikä on Jumalan tahto tässä ajassa ja maailmassa? Kuunteleva kirkko rukoilee lakkaamatta ja luottaa Pyhän Hengen kirkkoa uudistavaan voimaan.

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon” Jer. 29:11

Vastuullinen kirkko muistaa maailmanlaajan, ekologisen ja sosiaalisen vastuunsa

Kirkon elämässä menneisyys ja tulevaisuus kietoutuvat kiehtovalla tavalla toisiinsa. Vastuullinen kirkko tasapainoilee muutoksen ja pysyvyyden jännitteessä. Historiaa ja perinteitä unohtamatta kirkon on katsottava rohkeasti ulos- ja eteenpäin. Suuntaa on arvioitava ja tarkistettava jatkuvasti.

Kirkon uskottavuutta mitataan arkisilla teoilla. Itsekkyyden, väkivallan ja ahneuden läpäisemässä maailmassa kirkon tehtävänä on välittää Jumalan hyvyyttä, oikeudenmukaisuutta ja toivoa. Kunnioitus luomakuntaa kohtaan ja kohtuullinen elämäntapa nousevat kirkon perussanomasta. Vastuullinen kirkko muistuttaa ihmisiä globaalista, ekologisesta ja sosiaalisesta vastuusta - eikä missään tapauksessa unohda niitä omassa toiminnassaan.

Vastuullisuus merkitsee myös kirkon sisäisen solidaarisuuden vahvistamista. Seurakunta on kirkon rakenteen sydän ja seurakuntien erilaisuus suuri rikkaus. Seurakuntien työ kaikkialla hiippakuntamme alueella on turvattava. Seurakuntien taloudellista vakautta tulisi vahvistaa, johtamista ja hallintoa yksinkertaistaa. Samaan aikaan on rakennettava luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria. Yhteisöllisyys ja seurakuntalaisten osallisuus ovat kulmakiviä myös taloudellis-rakenteellisia kysymyksiä ratkottaessa.

”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa?” Jes. 43:19