background
Image

SANOTTUA

Terhin työtoverit, kirkon luottamustehtävissä tutuksi tulleet, yhteistyökumppanit ja tutkijakollegat kertovat, miksi Terhi olisi heidän näkemyksensä mukaan sopiva valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi.


"Tunnen Terhin kaikkien seurakuntalaisten, myös lasten ja nuorten, osallisuuden vahvana edistäjänä. Hän on vienyt jo tähänastisella urallaan eteenpäin lasten ja nuorten näkökulmaa kirkossa. Seurakuntien on tarpeen uudistua yhteisöinä, jotka kokoavat eri tavoin Jumalaan yhteyttä hakevia ihmisiä ja sanoittavat asioita ihmisiä kohtaavasti. Kaikkien pitää olla tervetulleita juuri sellaisina kuin he ovat. Arvostan Terhin strategista osaamista kirkon uudistamisessa. Pitää nähdä kauas ja olla johdonmukainen. Toiminnan ja kohtaamisen tavoilla on suuri merkitys. Oppiriitelyt vois siirtää jo sivummalle. Hengellisyyttä ja henkistä hyvinvointia enemmän tilalle."
- Maria Kaisa Aula, valtiosihteeri, Viitasaari

"Vuosia sitten opin tuntemaan Terhin asioihin tarttuvana ja luotettavana työtoverina. Noiden vuosien jälkeen hän on kerryttänyt osaamistaan ja asiantuntemustaan vastuullisissa ja vaativissa tehtävissä. Uskon että Terhillä on juuri sellaista näkemystä ja ymmärrystä, jota murrosten keskellä elävä kirkkomme tarvitsee, samalla myös vahva tuntuma suomalaisen kristillisyyden syviin juuriin ja perinteisiin."
- Osmo Kangas, sosionomi, Jyväskylä

"Uskottava, avara, rohkea, viisas."
- Anna Kaisa Siltanen, koulutussuunnittelija, erityisluokanopettaja, Naantali

"Terhi Kairan työtavassa yhdistyvät vahva teologinen sivistys ja monenlaisissa haasteissa kehittynyt johtamistaito. Terhi on yhteyksien rakentaja."
- Vesa Nuorva, TT, YTM, koulutusalapäällikkö, Jyväskylä

"Kirkon toimintakulttuuri kehittyy uuden polven johtajien myötä. Keskeisiin tehtäviin tarvitaan lisää Terhin kaltaisia, tiedolla, näkemyksellä ja sydämellä palvelevia johtajia, joita myös kirkon kentän ulkopuolisten on helppo lähestyä."
- Paula Kirjavainen, dosentti, johtamisen kehittäjä, Espoo.

"Terhi Kaira on tarkkanäköinen ja laajakatseinen, olennaisen erottava ja siihen keskittyvä, tulevaisuuteen orientoitunut ja laajan sydämen sivistyksen omaava teologi."
- Tuula Okkonen, filosofian tohtori, kirkolliskokousedustaja, Oulu

"Terhi Kaira on valoisa ja aikaansaava henkilö. Hän on syvällinen ja kokenut pappi sekä laaja-alainen asiantuntija. Hän on monipuolisesti verkostoitunut ja yhteyksiä luova. Hän on maltillinen ja määrätietoinen uudistaja."
- Eija Harmanen, TT, Ilmajoki

"Olen saanut tehdä Terhin kanssa töitä monessa eri kokoonpanossa kirkkomme hyväksi ja olen oppinut tuntemaan hänet luotettavana, keskustelevana ja itsensä likoon laittavana kirkon kehittäjänä. Hän tuntee kirkon eri hallinnon tasot, päätöksenteon kiemurat ja käynnissä olevat uudistukset erinomaisesti. Terhi on määrätietoinen ja samalla kuunteleva päätöksentekijä, joka etsii yhteistä hyvää yhteistyössä. Tulevaisuuden kirkko tarvitsee Terhin kaltaista rakentavaa keskustelijaa, perusteellista tekijää ja lempeää uudistajaa."
- Katri Korolainen, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja, Helsinki

"Minulla on ollut etuoikeus jakaa monien vuosien ajan Terhin kanssa kirkon tulevaisuuteen ja strategiaan liittyviä tehtäviä työryhmätyössä. Terhi on syvästi hengellinen ja sitkeästi optimistinen Kristuksen kirkon tulevaisuuden suhteen. Hän on johdonmukainen toimija ja osaa viisaasti opastaa työtovereita löytämään ratkaisuja hankaliinkin pulmiin. Hän ei epäröi tehdä ratkaisuja, mutta keskustelee aktiivisesti niiden löytymiseksi."
- Satu Kantola, varatoiminnanjohtaja, pappi, Helsinki

"Terhi on lämmin kristitty, erinomainen yhteistyökumppani ja ansioitunut kirkon hallinnon asiantuntija."
- Pirjo Ala-Kapee, maaherra emerita, Vantaa

"Terhi on erinomainen kirjoittaja. Hän osaa pukea vaikeatkin asiat ymmärrettävään ja selkeään asuun. Terhi on hyvä puhuja, jonka saarnat ja puheet koskettavat kuulijaansa. Hän on myös helposti lähestyttävä, sosiaalinen ja empaattinen."
- Ilmari Ylä-Autio, kirkolliskokousedustaja, kirkkovaltuuston jäsen, Seinäjoki

"Tunnen Terhi Kairan pitkältä ajalta: seurakuntapappina, Herättäjä-Yhdistyksen työntekijänä sekä Kirkkohallituksen erityistehtävissä työskennelleenä. Terhillä on monipuolista osaamista ja kokemus kirkon eri tehtävistä sekä laajat verkostot. Viimeksi olin tekemisissä Terhin kanssa sekä kirkolliskokouksessa että Kirkon tulevaisuuskomitean työskentelyssä. Terhi edustaa sitä sukupolvea, joka johtaa kirkkoa kohti tulevaisuutta. Siihen tarvitaan osaamista, rohkeutta ja sitkeyttä mutta myös rauhallista ja rakentavaa tapaa käsitellä vaikeitakin asioita. Terhillä on kaikkea tätä. Terhin osaaminen vahvistaa myös piispakollegiota."
- Eivor Pitkänen, rovasti, Masku

"Olen oppinut tuntemaan Terhin kirkolliskokouksen talousvaliokunnassa. Kirkkomme tarvitsee toimijoita, joilla on näkemystä ja ymmärrystä kokonaisuuksiin. Terhillä on ominaisuuksia, joita tarvitaan hengellisessä johtamisessa ja talousosaamisessa."
- Seija Kuikka, LT, erikoislääkäri, kirkolliskokouksen ensimmäinen varapuheenjohtaja, Mikkeli

"Terhi Kaira on yhteiskykyinen ja kaikkia kuunteleva ja kuuleva henkilö. Hänellä on laaja kokemus kirkon hallinnosta, kyky strategiseen ajatteluun ja mahdollisuudet viedä kirkkoamme eteenpäin niin seurakunta- ja hiippakuntatasolla kuin myös kokonaiskirkossa."
- Pertti Rajala, kirkolliskokouksen toinen varapuheenjohtaja, Pori

"Terhi Kaira puhuu kristillisen kirkon tehtävästä sekä selkeällä kansankielellä että kirkon hallinnon tasolla. Terhi on kokenut visionääri, jonka jalat ovat tukevasti traditiossa, mutta joka uskaltaa nähdä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan muutostarpeet ja myös toteuttaa niitä. Hän osaa kuunnella ja arvostaa moniäänisyyttä sekä kirkossa että yhteiskunnassa, ja hän näkee Suomen evankelis-luterilaisen kirkon osana moninaista maailmanlaajuista kristillistä kirkkoa. Terhi on ahkera, rohkea ja viisas."
- Mia Stenius, uskonnon ja psykologian opettaja, Espoo

"Lapuan hiippakunta ja koko evankelis-luterilainen kirkko tarvitsee vahvaa strategista osaamista muuttuvassa maailmassa. Sain ihastella Terhin strategista osaamista toimiessani aiemmin Seinäjoen seurakunnan kirkkovaltuutettuna. Terhin toimi tuolloin Seinäjoen seurakunnan pastorina, ja hänen roolinsa oli keskeinen silloista Seinäjoen seurakunnan strategiaa laadittaessa. Strategiaosaaminen on entisestään vahvistunut Terhin toimiessa Kirkkohallituksessa eri tehtävissä. Myös Terhin väitöskirja käsittelee ev.lut. kirkon strategisia ominaispiirteitä. Terhi Kaira on juuri oikeanlainen henkilö Lapuan hiippakunnan piispaksi. Siksi Terhi Kaira."
- Jari Jaskari, perusopetusjohtaja, pastori, Seinäjoki

"Terhin vahva ymmärrys seurakuntien ja koko kirkon organisaatiosta sekä visio seurakunnan avoimesta roolista saavat minut kannattamaan häntä piispaksi."
- Pasi Mäkelä, hallintojohtaja, Lahti

"Terhi tekee työtään viisaudella, harkinnalla, määrätietoisuudella ja empaattisesti ihmisiä kuunnellen."
- Tuire Wuorijärvi, kehitysvammaistyön pappi, Seinäjoki

"Terhillä on vahva osaaminen ja kokemus kirkon työstä monella tasolla. Erityisesti iloitsen siitä, miten tärkeänä Terhi näkee kasvatuksen merkityksen. Kirkolle on tärkeää olla mukana verkostoissa, koska vain yhteistyössä voimme parhaalla tavalla pitää lasten, nuorten ja perheiden puolta!"
- Johanna Hirsto, kasvatuksen asiantuntija, Espoo

"Monipuolinen ja laaja kokemus kirkosta paikallistasolta kokonaiskirkon tasolle saakka. Tulevaisuuden rakentaja. Juureva pohjalainen."
- Elina Pitkäranta, uskonnonopettaja, pastori, Seinäjoki

"Terhi on erittäin aikaansaava ja työhönsä sitoutunut, energinen ihminen. Hänestä Lapuan hiippakuntaa saa erinomaisen piispan."
- Arto Kallioniemi, professori, Helsinki/Pori

"Terhillä on laaja-alainen seurakuntatyön ja hallinnon tuntemus. Tutkinnot, julkaisut, verkostot, selkeä kielellinen ilmaisu ja valikoimaton sosiaalisuus."
- Lea Saarinen, diakoni/nuorisotyönohjaaja, eläkeläinen, Seinäjoki

"Terhillä on syvä kirkkososiologinen kirkon olemuksen ja rakenteen tuntemus."
- Tapio Lampinen, professori, Jyväskylä

"Tutustuin Terhiin hänen toimiessaan projektipäällikkönä kirkkohallituksen seurakuntarakenteiden kehittämishankkeessa 2012-2016. Hänen osaamisensa ja luovuutensa teki minuun syvän vaikutuksen ja innosti koko ryhmää antamaan parastaan. Jaan Terhin unelman kutsuvasta, kuuntelevasta ja vastuullisesta kirkosta, joka rukoillen elää uskoa todeksi palvellen, heikoimpia puolustaen sekä maailmanlaajan ekologisen ja sosiaalisen vastuunsa ottaen."
- Riitta Alaja, lääketieteen tohtori, Tampere

"Terhi Kaira on viisas ja kokonaisuuksia hyvin hahmottava empaattinen henkilö, jonka ominaisuudet sopivat hyvin piispan tehtävään."
- Jukka Isokangas, opettaja, Järvenpää

"Olen oppinut tuntemaan Terhi Kairan luotettavana työtoverina Kirkkohallituksessa. Arvostan hänen kokemustaan ja taitoaan kirkon työssä. Terhin osaamisessa näkyy huomattava teologinen oppineisuus, joka yhdistyy kypsään elämän viisauteen ja lämpöön kohdata toinen ihminen."
- Anna-Kaisa Inkala, TT, FM, pastori, Helsinki

"Entisenä työtoverina olen todennut, että Terhi on yhteistyökykyinen, idearikas ja tarkka työssään. Hän on helposti lähestyttävä ja kaikin puolin taitava ihminen."
- Leena Hautala, viestintäjohtaja (eläkkeellä), Seinäjoki

"Terhillä on laaja tuntemus kirkon kentältä. Tunnollinen toimija seurakuntaelämässä jo nuoresta tytöstä lähtien. Lämmin ja helposti lähestyttävä ihminen. Kohtaamisen taidon osaava lahjakas pappi."
- Johanna Piuhola, diakoniatyöntekijä, Seinäjoki

"Hän edustaa arvoja, jotka itsellenikin tärkeitä"
- Anna-Leena Sirviö, pastori, eläkeläinen, Keuruu

"Jo ensitapaamisella Terhi teki vaikutuksen: analyyttinen, suora ja järkevä, mutta lämmin suhtautuminen asioihin ja ihmisiin ovat hänen vahvuuksiaan."
- Sari Timonen, kuurojenpappi, väitöskirjatutkija, Oulu

"Terhi on eteenpäin suuntaava ja monipuolinen nainen. Hänellä on myös kokemusta seurakuntatyössä"
- Päivi Lehto, pastori, Seinäjoki

"Tunnen Terhin pitkältä ajalta, aloitimme teologian opinnot yhdessä ja saimme pappisvihkimykset Lapualla peräkkäisinä vuosina. Hän oli aina valmis auttamaan ja keskustelemaan. Päädyimme myös saman työnantajan palvelukseen 2001-2005. Terhi oli tuki ja perehdyttäjä, luotettava ja täsmällinen työtoveri. Teologina hän on järkevä ja ymmärrettävä, joka kykenee antautumaan suuren Mysteerin varaan. Hän on aloitteellinen ja eteenpäin asioita vievä - hänestä tulee erinomainen piispa!"
- Leena Väyrynen-Si, pastori, aluesihteeri, bibliodraamaohjaaja, Helsinki

"Olen pitkältä ajalta oppinut tuntemaan Terhi Kairan viisaasti harkitsevana, tasapuolisesti kuuntelevana ja tärkeitä asioita päättäväisesti eteenpäin vievänä henkilönä. Hänen valintansa piispaksi olisi siunaus niin hiippakunnalle kuin koko kirkolle!"
- Heli Inkinen, teologian tohtori, Turku

"Terhi on erittäin asiantunteva, ihmisläheinen, taitava työssään ja ottaa muut huomioon"
- Anita Ågren, toimistosihteeri, Tampere

"Olen tuntenut Terhin vastuullisena työntekijä kansankirkkomme eri tasoilla, hän tuntee hyvin myös eri herätysliikkeet. Hänen taipumuksensa ja tietonsa edesauttavat kansankirkkomme kansainvaltaisuuden ja kansainvälisyyden lisääntymistä. Hänen johdollaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenkato saadaan tasoittumaan ja noususuuntaiseksi, mikä on sananjulistuksen ohessa tärkeimpiä tavoitteita. Terhi Kaira tuntee juurta jaksaen kirkon ylimmän tason, paikallisseurakuntatyön sekä oman hiippakuntamme, jonka palveluksesta hän ponnistaa oman hiippakuntamme piispaksi. Kirkolliskokouksessa sain erittäin myönteisen kuvan Terhin tietämyksestä kirkkomme "sisällöstä". Hänen valmistelleista ja siellä esitellyistä asioista oli turvallinen tehdä päätöksiä. Ollessaan aikanaan paikallis- ja aluetasolla hänen kanssaan oli helppo neuvotella vaikeimmistakin yhteistyöasioista. Sen takia pidin vahinkona, kun hän siirtyi Helsinkiin kirkkohallituksen vastuullisiin tehtäviin. Mutta nyt meillä on mahdollisuus saada Terhi Kaira opastamaan ja palvelemaan omaa hiippakuntaamme täällä Lapuan hiippakunnassa."
- Toive Tynjälä, sosiaalineuvos, kirkolliskokousedustaja 1990-2020-luvuilla, Ilmajoki

"Toivon kirkon menevän eteenpäin tässä ajassa. Uskon Terhi Kairan osaavan uudistaa kirkkoamme Lapuan hiippakunnassa yhdessä seurakuntien työntekijöitä tukien Jumalalta apua pyytäen!."
- Marjaleena Pihlainen, diakoni,eläkkeellä, Jyväskylä

"Olen oppinut tuntemaan Terhin lämpimänä, viisaana ja monipuolisena osaajana. Hänenlaisiaan laaja-alaisia naisia kirkkomme tarvitsee tulevaisuudessa."
- Iris Sotamaa, kasvatusasiainsihteeri, Vantaa

"Meidänkin hiippakuntamme tarvitsee kevättä ja uusia tuulia!"
- Marjatta Öhman, toimistosihteeri, Petäjävesi

"Terhi on viisas, vakaa ja vastuuntuntoinen!"
- Jaana Rantala, pastori, kulttuurintuottaja, Tampere

"Terhi Kairalla on vaikuttava ja laaja kokemus. Hänenlaistaan piispaa tarvittaisiin viemään kirkkoa eteenpäin."
- Minni Kuisma, kirkolliskokousedustaja, Kotka

"Terhin ammattitaidolla, kokemuksella ja osaamisella olisi käyttöä piispan tehtävässä. Samalla särjemme myös yhden lasikaton lisää, kun saamme Lapuan hiippakuntaankin naisen piispaksi, mikä olisi enemmän kuin tervetullutta."
- Asta Silvanne, insinööri, Jyväskylä

"Terhi Kaira omaa taitoa ja tietoa piispan tehtävään. Hänen ihmisläheisyytensä ja sen kautta kanssaihmisten ottaminen keskustelussa ja asioiden hoitamisessa tasa-arvoisena kumppanina auttaa Terhiä hoitamaan laajaa hiippakuntaa ja kirkon jäseniä sekä myös vielä kirkkoon kuulumattomia pohjalaisia ja keskisuomalaisia. Hänen ominaisuutena on joustavuus, jonka hän on oppinut järjestötyössä. Sitä tarvitaan kohdatessa ja neuvoteltaessa niin nuorten kuin varttuneempienkin seurakuntalaisten, kuin myös seurakuntiin aikovien, eli liittyvien kanssa. Mutta ei kenenkään pidä väheksyä Terhin tietoa ja taitoa sananjulistuksessa eikä kirkon hallinnon eri tasoilla."
- Elise Laitila, vapaaehtoistyöntekijä, Ilmajoki

"Terhi Kairalla on raikas ja maanläheinen käsitys kirkon tehtävästä tässä ajassa."
- Ulla Suontausta, lukiokoulutuksen lehtori, Kankaanpää

"Viisas, viestivä ja laaja-alainen teologi."
- Arja Majuri, pastori, Lohja

"Terhi on ollut hiippakuntadekaanina viime vuodesta lähtien ja tuntee Lapuan hiippakunnan seurakunnat. Uskon että Terhi haluaa luoda dialogia seurakuntien työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa, vahvistaa osallisuutta ja yhteistä näkyä seurakunnan parhaaksi. Maltillinen, kuunteleva ja samalla uudistava ote on Terhille ominaista ja uskon että Lapuan hiippakunta tulee saamaan hänestä johtajan, joka kannustaa keskustelemaan, nostaa esiin rohkeasti myös haasteet ja kutsuu yhteiseen vastuunkantamiseen asioiden ja tilanteiden muuttamiseksi seurakunnan ja kokonaiskirkon parhaaksi."
- Tiina Haapsalo, varhaiskasvatuksen kouluttaja, Hämeenlinna

"Terhi on ollut ja on vahva vaikuttaja kirkon varhaisnuorisotyön toiminnassa ja hallinnossa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla."
- Harri Saarinen, varhaisnuorisotyön ohjaaja, diakoni, eläkkeellä, Nurmo/Seinäjoki

"Viisas, kokenut ja sydämellä työtä tekevä pappi."
- Tuula Sääksi, rovasti, Helsinki

"Olen oppinut tuntemaan Terhin lämpimänä ja helposti lähestyttävänä työtoverina, jonka asiantuntemukseen saattoi aina luottaa. Kirkko tarvitsee juuri Terhin kaltaisia johtajia, joissa yhdistyy inhimillisyys, selkeys ja vahva osaaminen."
- Anne Anttonen, kouluttaja, Helsinki

"Terhi on asiantunteva, inhimillinen ja lämmin pappi, josta tulisi mitä mainioin piispa Lapuan hiippakuntaan."
- Sanna Ålander, kappalainen, Seinäjoki

"Terhi on ollut minun mentoripappini pappisvihkimyksen ja ordinaatiokoulutuksen yhteydessä. Tuon ajan jälkeenkin Terhiä on aina saanut ja voinut lähestyä, hän on aina ollut valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan asioista. Tämän lisäksi Terhi on hallinnon ja rakenteiden asiantuntija ja kirkon moniosaaja, joka tietää mistä puhuu ja miksi. Hän on myös esimiestyön vahva osaaja ja empaattinen ihmisten kuuntelija. Oivallinen piispa Lapualle, koska osaa kulkea keskitietä ollen oma itsensä̈. Terhi on teologina viisas myös käytännössä eikä vain lue Raamattua vaan hänen osaamisensa, puheensa ja tekstinsä nojaavat Raamattuun ja Jumalan sana tulee eläväksi käytännössä. Erityisesti haluan nostaa nämä Terhin sanat esiin: ”Sanoman tulee elää ja ihmiset kohdata paitsi kirkkotiloissa myös kaikkialla siellä, missä he luonnostaan liikkuvat. Tarvitaan kekseliäisyyttä, innostusta ja rohkeita kokeiluja. Tärkeiden asioiden vuoksi on nähtävä vaivaa.” Raamatun sana on aina relevantti ihmisten elämässä, ja tiedän että Terhi osaa tämänkin piispana tuoda esiin niin teoissaan kuin sanoissaankin."
- Krista Riipinen, sairaalapappi, Vaasa.

"Äiti. Se on paras meriitti mihin vain, koska se sisältää hoivan, huolenpidon, valtavan vastuun, logistiset taidot sekä henkilö- että materian siirtelyssä - sisältää aikataulujen hallinnan. Kyky puhua kaikenikäisille ymmärrettävästi, ystävällisesti ja tietää tarpeeksi lähes kaikista asioista vastatakseen hyviin kysymyksiin. Ongelmanratkaisutaidot hallinnassa. Mitä muuta vielä tarvittaisiin?"
- Heljä Kivimäki, kirkkomuusikko evp., maatalousyrittäjä, Seinäjoki

"Toivoisin naista Lapuan hiippakunnan piispaksi. Se toisi toivoa koko kirkolle. Terhi olisi pätevä, ansioitunut, taitava, monipuolinen piispa, joka tuntee kirkon hallinnon ja aivan erityisesti Lapuan hiippakunnan alueen."
- Anna-Kaisa Tenhunen, kappalainen, Helsinki

"Tunnen Terhin hyvin ja arvostan hänen tapaansa kohdata niin lapsia ja nuoria leireillä, kuin aikuisia päättäjiä kirkon hallinnossa. Suora katse, kuunteleva läsnäolo, tasavertainen keskustelu ovat Terhiä parhaimmillaan. Kirkon sanoman Terhi osaa pukea luovasti ja helpoksi ymmärtää. Kokemus mm. hiippakuntadekaanina on hyvä tausta piispan haastavaan tehtävään. Veljien Eeron, Yrjön, Jorman ja Simon jälkeen Lapuan hiippakuntaan on nyt valittavana sisar, Terhi Kaira. Tunnen kaikki muutkin hakijat ja arvostan heidän osaamistaan korkealle. Hiippakunnan tulevaisuus näyttää valoisalta käy kuinka vain. Kuka tuleekin piispaksi annan eläkeläisen ja seurakuntalaisen tukeni vaativaan työhön."
- Rexi Takamaa, opetusneuvos, Lapua

"Arvostan hänen vakaumustaan, persoonaansa. Toivon piispan työstä hänen vaikuttavan kirkkomme elämään."
– Asta Juurakko, sairaanhoitaja, eläkeläinen, Seinäjoki

"Kaikkein tärkeimpänä: sain yhdessä lyhyessä puhelussa luottamuksen siihen, että hommat järjestyvät. On helppo antaa täysi tuki, kun olen sitä saanut itsekin."
- Veikko Ahonen, kasvatustyön pastori, Petäjävesi

"Pidän tärkeänä koulutusta ja kykyä niin kirkolliseen kuin yhteiskunnalliseenkin arvokeskusteluun."
- Mari-Anna Auvinen, dosentti, TT, pastori, Helsinki

"Olen tehnyt työtä useammassa roolissa Terhin kanssa. Olen pyytänyt häntä alustamaan, kommentoimaan ja avuksi monessa. Näissä hetkissä hän on ollut asiantunteva, valmistautunut, suora ja selkeä, myös rajansa tunteva. Hän on sopivasti rohkea, järkevä ja viisas sekä kokenut. Toivon hänen valintaansa Lapuan piispaksi."
- Jussi Murtovuori, koulutuspäällikkö, Helsinki

"Kirkon jäsenistä puolet on naisia, mutta on vain kaksi virassa olevaa naispiispaa. Siinä yksi syy, miksi kannatan Terhi Kairan valintaa Lapuan hiippakunnan piispaksi."
- Timo Kässi, agrologi, maanviljelijä, Uurainen

"Tunnen Terhin jo yli 20 vuoden takaa. Hän on vastuullinen asiaosaaja ja pärjää hyvin kirkon välillä aika ristivetoisessa keskustelukulttuurissa. Terhi on avarakatseinen ja uskoakseni osaa luotsata kirkkoa ja hiippakuntaa rakentavalla tavalla eteenpäin."
- Liisa Kuparinen, kirkkovaltuutettu, kauppatieteiden tohtori, Jyväskylä

"Terhi näkee, kuulee ja ymmärtää missä mennään. Sitä täällä Lapuan laajassa hiippakunnassa tarvitaan."
- Mika Nuorva, valokuvaajamestari, laulaja-lauluntekijä, Laukaa

"Peloton vastuunottaja jo aivan nuoresta!"
- Johanna Kivistö, terveydenhoitaja, Keuruu

"Terhi on ollut aina monessa mukana ja yleensä vastuullisissa tehtävissä. Hän hoitaa hommat loppuun ja osaa puntaroida asioita monelta kantilta."
- Jari-Pekka Kivistö, KM, luokanopettaja, Keuruu

"Terhillä on vahva tuntuma tämän hetken kirkollisiin ja teologisiin haasteisiin. Hänellä on opiskelujen ja työelämän tuomaa kokemusta. Tältä pohjalta hänellä on myös hyvät valmiudet olla mukana rakentamassa tulevaisuuden kirkkoa."
- Tapani Renko, rovasti, Ylihärmä

"Terhi tuo kirkkoomme rakkaudellista välittämistä, tasa-arvoa sekä suvaitsevaisuutta auttaen kirkkoa uudistumaan rohkeasti.”
- Mette Toikkanen, yrittäjä, henkilökohtainen avustaja, Jyväskylä

”Väitöstutkimuksensa ja työkokemuksensa ansiosta Terhillä on vahva asiantuntemus kirkon strategiseen johtamiseen.”
- Jani Kairavuo, lääninrovasti, Turku

”Terhi omaa laajan kokemuksen eri tehtävissä kirkon piirissä. Hän on ollut mukana valmistelemassa kirkon yhteistä Ovet auki-strategiaa ja ymmärtää kirkon tilanteen seurakunnista aina kirkkohallitukseen saakka. Terhi on toiminut myös uskonnonopettajana uransa alkuvuosina ja ymmärtää tätä kautta myös nuoria seurakuntalaisia. Hän tuntee hyvin Lapuan hiippakunnan seurakuntien tilanteen. Hän on maltillinen, mutta määrätietoinen kirkon uudistaja. Lapuan hiippakunnan piispana hän olisi valmis tekemään töitä sen eteen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille.”
- Johanna Keski-Jyrä, kirkkovaltuuston jäsen, koulunjohtaja, Seinäjoki

"Minusta piispan vaalissa tulee korostua hakijoiden kyvykkyys, sillä tehtävä on hyvin vaativa. Tunnen Terhin ja arvostan suuresti hänen kyvykkyyttään. Uskon, että tässä suhteessa hän on ehdottomasti paras valinta Lapuan hiippakunnan piispaksi. Toivon hiippakunnan äänestäjien ajattelevan samalla tavalla."
- Tapio Tähtinen, Kirkolliskokouksen talousvaliokunnan puheenjohtaja, Kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan puheenjohtaja, Kerava