REKISTERISELOSTE 1.6.2021

REKISTERIN NIMI
Terhi Kaira Lapuan hiippakunnan piispaksi -tukiryhmä

REKISTERINPITÄJÄ
Terhi Kairaa Lapuan hiippakunnan piispaksi kannattavien henkilöiden muodostama yhteenliittymä

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Maria Siekkinen
0505540622
maria.siekkinen@evl.fi 

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää rekisteriä äänioikeutetuista papeista ja maallikkovalitsijoista, sekä muista mahdollisista luonnollisista henkilöistä, jotka tukevat Terhi Kairaa Lapuan hiippakunnan piispaksi. Rekisteröidyistä, jotka antavat luvan tietojensa julkaisuun, julkaistaan julkista nimilistaa verkkosivulla terhikaira.fi.
Rekisteröityihin voidaan kohdistaa tiedottamista ja suoramarkkinointia piispanvaaliin liittyen. 

 TIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN PERUSTE
Rekisteröityjen tietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan heidän suostumuksellansa. 

 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
- Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
- Äänioikeuteen liittyvät tiedot
- Rekisteröidyn itse antamat muut mahdolliset tiedot 

 TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja rekisteröidyistä säilytetään enintään siihen saakka, kunnes uusi Lapuan hiippakunnan piispa on asetettu virkaansa. Tiedot voidaan poistaa myös tätä aikaisemmin, mikäli tukiryhmän ylläpitämisen tarve lakkaa. Tietoja säilytetään ja käsitellään koko niiden olemassaoloaika tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. 

 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyiltä itseltään. Rekisteri muodostuu rekisteröidyn suullisesti tai kirjallisesti antamista tiedoista. Myös tietojen käsittelyn suostumus voi olla suullinen tai kirjallinen.

 TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta rekisteristä eteenpäin. 

 REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä pääsevät käyttämään vain rekisteriasioista vastaavan henkilön valtuuttamat henkilöt. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan rekisteriasioista vastaavan henkilön antama käyttöoikeus. Käyttöoikeuden omaava henkilöjoukko on tarkkaan rajattu. 

 REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua tietosuoja-asetuksessa mainittuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 3). 

 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja pyytää niitä poistettavaksi.