background
Image
Image

PIISPAN TEHTÄVÄ

Hengellinen ja hallinnollinen kaitsija ja johtaja


Piispa on hiippakunnan hengellinen ja hallinnollinen kaitsija ja johtaja. Hän vihkii uudet papit sekä ohjaa ja tukee papistoa ja seurakuntien muita työntekijöitä. Piispa edistää seurakuntien hyvää työyhteyttä ja yhteistyötä. Hänellä on myös kokonaiskirkollisia tehtäviä. Virkansa puolesta hän on kirkolliskokouksen ja piispainkokouksen jäsen. (https://www.lapuanpiispa.fi/tehtavat/)

Nyt valittava piispa on vuonna 1956 perustetun Lapuan hiippakunnan viides piispa.

YDINASIOITA

Keskiössä ykseyden vaaliminen, muutostuki ja viestintä

Nähdäkseni piispan keskeisin tehtävä on ykseyden vaaliminen. Kristus yhdistää. Piispan työssä tämä merkitsee kunnioittavaa vuoropuhelua ja luottamuksen vahvistamista eri tavoin ajattelevin ihmisten kesken. Parhaimmillaan yhteys hälventää pelot ja ennakkoluulot. Piispa voi esimerkillään kannustaa etsimään erottavien asioiden sijasta sitä, mikä meitä yhdistää ja edistää näin armon viestiä. Yhteys tarjoaa tilan erilaisuudelle ja liittää meidät myös maailmanlaajaan kirkkoon.

Toinen piispan viran hoidon tärkeä ulottuvuus liittyy seurakuntatyön toimintaedellytysten turvaamiseen. Seurakunnat ja niiden työntekijät tarvitsevat tukea ja rohkaisua muutosten keskellä. Ajattelen, että yhteiskunnallisissa verkostoissa piispan tehtävänä on puhua posi-tiivisesta uskonnonvapaudesta ja siten vahvistaa kirkon asemaa. Piispana pyrkisin palvelemaan tasapuolisesti seurakuntia hiippakuntamme kolmen varsin erilaisen maakunnan alueella.

Viestinnän rakenteellinen murros ja samanaikainen viestinnän sisältöjen kulutuksen kasvu saavat aikaan kiinnostavan jännitteen. Mielestäni piispan tulee osallistua julkisuudessa käytävään keskusteluun aiheista, joihin kirkolla on erityistä sanottavaa. On myös nostettava esiin teemoja, joista muut vaikenevat. Digiviestinnän ja -vuorovaikutuksen näen valtavan suurena kulttuuria ja toimintatapoja muuttavana mahdollisuutena.