background
Image

KUTSUVA, KUUNTELEVA, VASTUULLINEN.

TULE MUKAAN TUKIJAKSI!

”Toivokaa ja iloitkaa, ahdingossa olkaa kestäviä, rukoilkaa hellittämättä”

Apostoli Paavalin sanat (Room. 12:12) ovat ohjanneet seurakuntia ja kristittyjä läpi vuosituhansien. Sanat liittävät meidät sukupolvien ketjuun ja tähän hetkeen, mutta avaavat myös eteemme toiveikkaan tulevaisuuden näköalan. Kirkossa tarvitaan toivoa ja iloa, kestävyyttä ja hellittämätöntä rukousta.

Kirkossa tarvitaan myös entistä enemmän valppautta ja tietoisia ratkaisuja. Emme voi siirtää tulevaisuuteen niitä päätöksiä, jotka täytyy tehdä nyt. Epävarmuuksien ja ennakoimattoman tulevaisuuden edessä on välttämätöntä kysyä, mihin suuntaan ja millä vauhdilla kirkko on menossa - mutta ennen kaikkea sitä, mihin haluamme edetä.

Meille on annettu tehtävä kertoa Jeesuksen ylösnousemuksesta, kuoleman kukistumisesta ja uuden elämän toivosta. Meidän on jatkuvasti etsittävä uusia paikkoja ja kanavia julistukselle ja palvelulle. Sanoman tulee elää ja ihmiset kohdata paitsi kirkkotiloissa myös kaikkialla siellä, missä he luonnostaan liikkuvat. Tarvitaan kekseliäisyyttä, innostusta ja rohkeita kokeiluja. Tärkeiden asioiden vuoksi on nähtävä vaivaa.

Image

Kokemusta ja osaamista


Olen 48-vuotias teologian tohtori ja Lapuan hiippakunnan hiippakuntadekaani. Vastaan hiippakunnallisen toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Toimin tuomiokapitulin kollegion ja johtoryhmän jäsenenä, ja olen tuomiokapitulin asiantuntijoiden esimies. Ennen nykyistä tehtävääni olen työskennellyt 12 vuotta kirkkohallituksen palveluksessa erilaisissa kehittämistehtävissä. Vahvan pohjan kirkon erityistehtävissä toimimiselle on luonut seurakunnassa hankittu kokemus kirkon perustyöstä.

Nykyinen ja aiemmat työtehtäväni sekä luottamustoimeni ovat olleet innostavia ja opettavaisia. Koululaitos, kristillinen järjestökenttä, seurakuntatyö, kirkkohallitus, kirkolliskokous ja tuomiokapituli ovat tarjonneet minulle nousujohteisesti vastuullisia tehtäviä. Näissä tehtävissä hankitun kokemuksen ja osaamisen jätän nyt Piispassa äänioikeutettujen arvioivaksi.

LUE LISÄÄ

Unelma kutsuvasta, kuuntelevasta ja vastuullisesta kirkosta

Ajattelen, että kirkon tulevaisuuden kannalta merkittävimmät ratkaisut tehdään siellä missä perustyökin, seurakunnissa – ihmisten arjen ja juhlan keskellä.

Muutosten edessä on tarpeen yhdessä kysellä, mitä pidämme tärkeänä ja tavoittelemisen arvoisena. Itselläni on unelma kirkosta, joka kutsuu, kuuntelee ja toimii vastuullisesti. Kutsuva kirkko on kaikkien kirkko, se ei erottele tai sulje ketään ulkopuolelle. Kuunteleva kirkko keskustelee ja etsii yhteistä tietä. Vastuullisessa kirkossa usko vaikuttaa rakkautena: vastuunkantona lähimmäisistä ja luomakunnasta. Haluan tehdä pitkäjänteisesti työtä sen eteen, että tästä unelmasta tulisi totta.

LUE LISÄÄ
Image

Piispan viran ytimessä ykseyden vaaliminen, muutostuki ja viestintä


Kristus yhdistää. Piispan työssä tämä merkitsee vuoropuhelua ja luottamuksen vahvistamista eri tavoin ajattelevien ihmisten kesken. Piispan tehtävänä on seurakuntatyön toimintaedellytysten turvaaminen. Seurakunnat ja niiden työntekijät tarvitsevat tukea ja rohkaisua muutosten keskellä. Piispalla on myös merkittäviä viestinnällisiä tehtäviä

LUE LISÄÄ